Pups geboren 17-05-2023


  

    Vader. Yoru No Hime Simba

             Genseiko of  


                 NHSB Nr: 3188424


      Takashi-Igigora Astra-Aphrodyte


                NHSB Nr: 3202994


Geboren bij Astra-Aphrodyte


OP 17-05-2023 zijn er uit deze combinatie 2 reutjes Black And Tan en 1 teefje rood geboren.

Er is nog een black and tan reutje beschikbaar.

                        Reu Simba                                                                                                       Takashi

Ogen Vrij

Patella Vrij normaal

HD A

Puppy's dag 10

Ogen vrij

Patella graad 1

HD A